1923 al 1929.

1923 al 1929.

Número de registre:

MHC4603-4

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

1923 al 1929.

Data:

1938

Autor:

Dimensions
Dimensions: 8,9 x 13,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: 1923 AL 1929 (anvers, tinta negra)
Marca de taller: GRAF. ULTRA S.A. (anvers, tinta negra)
Inscripció: (anvers, tinta blava: text descriptiu de l'anvers)
Inscripció: TARJA-POSTAL (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona