Col·lecció de targetes postals d'una història d'Espanya, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

Número de registre:

MHC4603

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Col·lecció de targetes postals d'una història d'Espanya, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

Data:

1938

Autor:

Dimensions
Dimensions: 8,9 x 13,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona