Col·lecció de targetes postals "Homenatge a Francesc Macià".

El cartell que acompanyava els cromos en el seu àlbum original, així com l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era F. Mestres. Tanmateix, s’ha comprovat que la signatura correspon a Albert Mestre i Moragas.

Número de registre:

MHC4599

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal, faixa

Títol/Nom pròpi:

Col·lecció de targetes postals "Homenatge a Francesc Macià".

Data:

1985

Autor:

Dimensions
Dimensions: 14,8 x 9,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió / tinta / impressió
Inscripcions
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona

El cartell que acompanyava els cromos en el seu àlbum original, així com l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era F. Mestres. Tanmateix, s’ha comprovat que la signatura correspon a Albert Mestre i Moragas.