Els xiquets de Valls.

Els xiquets de Valls.
La tira de DIMO que acompanyava les targetes postals en el seu àlbum original, així com també l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era Gaietà Cornet. Tanmateix, la signatura que apareix només en dues targetes portals no s'hi correspon.

Número de registre:

MHC4598-15

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Els xiquets de Valls.

Data:

1946

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,7 x 8,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: Quina gatzara, quina delícia / al poble causen els braus Xiquets, / quan fan alarde de llur pericia, / força, equilibri, valor i seny (anvers, tinta blava)
Inscripció: POEMES I CANÇONS. COL·LECCIÓ "D" DE CINC POSTALS (revers, tinta negra: títol de la col·lecció)
Número de sèrie: XIX (revers, tinta negra)
Inscripció: ELS XIQUETS DE VALLS (revers, tinta negra: títol del poema o cançó)
Inscripció: (Lletra i música d'Anselm Clavé) (revers, tinta negra)
Marca de taller: SIRENITA (revers, tinta negra)
Marca de taller: EDITORIAL ARTIGAS (revers, tinta negra)
Nom de la sèrie: SERIE 1048 (revers, tinta negra)
Inscripció: PRODUCCIÓN NETAMENTE HISPÁNICA (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra, manuscrit: missiva)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona

La tira de DIMO que acompanyava les targetes postals en el seu àlbum original, així com també l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era Gaietà Cornet. Tanmateix, la signatura que apareix només en dues targetes portals no s'hi correspon.