El Rabada.

El Rabada.
La tira de DIMO que acompanyava les targetes postals en el seu àlbum original, així com també l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era Gaietà Cornet. Tanmateix, la signatura que apareix només en dues targetes portals no s'hi correspon.

Número de registre:

MHC4598-10

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

El Rabada.

Data:

1946

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,7 x 8,8 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: - A Betlem me'n vull anar, / vols venir, tu, rabadà? / - Primer vull esmorzar / - A Betlem esmorzarem, / a Jesus adorarem. / - Massa hi ha neu! (anvers, tinta blava)
Inscripció: POEMES I CANÇONS. COL·LECCIÓ "C" DE CINC POSTALS (revers, tinta negra: títol de la col·lecció)
Número de sèrie: XII (revers, tinta negra)
Inscripció: EL RABADA (revers, tinta negra: títol del poema o cançó)
Inscripció: (Lletra i música populars) (revers, tinta negra)
Marca de taller: SIRENITA (revers, tinta negra)
Marca de taller: EDITORIAL ARTIGAS (revers, tinta negra)
Nom de la sèrie: SERIE 1047 (revers, tinta negra)
Inscripció: PRODUCCIÓN NETAMENTE HISPÁNICA (revers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta blava i negra, manuscrit: missiva)
Segell: GIRO POSTAL-. Rápido, seguro y económico (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona

La tira de DIMO que acompanyava les targetes postals en el seu àlbum original, així com també l’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel, indicaven que el dibuixant era Gaietà Cornet. Tanmateix, la signatura que apareix només en dues targetes portals no s'hi correspon.