B

B

Número de registre:

MHC4586-2

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

B

Data:

1922

Autor:

Dimensions
Dimensions: 7,4 x 11,2 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Número de sèrie: Núm. 2 (anvers, tinta blava)
Inscripció: B (anvers, tinta blava)
Inscripció: (anvers, tinta blava: títol de la col·lecció)
Inscripció: (revers, tinta blava: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Inscripció: Conchita Valls (revers, tinta negra, manuscrit)
Procedència

Col·lecció de cromos del 'Correo del Amor', Xocolata Juncosa

Lloc de procedència

Barcelona