Valladolid

Valladolid

Número de registre:

MHC4584-93

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Valladolid

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 12,3 x 7,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: VALLADOLID (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta blava: entitat productora / text descriptiu de l'anvers)
Marca de taller: LIT. M. PUJADAS (revers, tinta blava)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Las Mugeres de España. Colección de Tipos de las 49 Provincias de España', Chocolate Jaime Boix

Lloc de procedència

Barcelona