Sevilla

Sevilla

Número de registre:

MHC4584-82

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Sevilla

Data:

1906

Autor:

Dimensions
Dimensions: 12,3 x 7,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: SEVILLA (anvers, tinta negra)
Signatura: F. Ho. (anvers, tinta negra)
Inscripció: 6 PTAS. SEVILLA. CORREOS. ESPAÑA. Nº 44 (1970). F.N.M.T. (segell: anvers, tinta negra)
Segell: PRIMER DIA DE CIRCULACION. MADRID. -7 AGO. 70. S.F. (mata-segells: anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta blava: entitat productora / text descriptiu de l'anvers)
Marca de taller: LIT. M. PUJADAS (revers, tinta blava)
Segell: José Colomer-Tel.2411648 de 8 a 10. Coleccionista (1933 – 1962). Cromos Antiguos del Chocolate. Cajas Fósforos y Tabaco Mundial. Revistas y Escenas de Cine Mundial. Mercado S. Antonio Parada 226. Domingos por la mañana 10 a 2 (revers, tinta verda)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Las Mugeres de España. Colección de Tipos de las 49 Provincias de España', Chocolate Jaime Boix

Lloc de procedència

Barcelona