Los almogávares III

Los almogávares III
L’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel indicava que aquesta col·lecció de cromos es venia a "ed. Barral".

Número de registre:

MHC4583-3

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Los almogávares III

Data:

1940

Autor:

Dimensions
Dimensions: 7,5 x 15 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: (revers, tinta negra: títol de la col·lecció / text descriptiu de l'anvers)
Número de sèrie: III (revers, tinta negra)
Marca de taller: EDICIONES BARSAL (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Los Almogávares'

Lloc de procedència

Barcelona

L’inventari realitzat pel mateix Jordi Mirabent i Castiel indicava que aquesta col·lecció de cromos es venia a "ed. Barral".