Persecució dels cristians.

Persecució dels cristians.

Número de registre:

MHC4555-23

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Persecució dels cristians.

Data:

1932

Autor:

Dimensions
Dimensions: 6,5 x 9,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Signatura: BUSQUET (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta marró: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Número de sèrie: Núm. 23 (Col·lecció de 25 cromos) (revers, tinta marró)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Catalunya en l'època cartaginesa i romana', Chocolates San Carlos y Mensa

Lloc de procedència

Barcelona