Dinastia austríaca. Entrada de Carles V a Barcelona.

Dinastia austríaca. Entrada de Carles V a Barcelona.

Número de registre:

MHC4551-35

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Dinastia austríaca. Entrada de Carles V a Barcelona.

Data:

1904 - 1911

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10,5 x 12,7 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Signatura: J.LL (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / cronologia)
Número de sèrie: 35 (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Episodis Histórichs', Xocolata Juncosa. El cartell que acompanyava els cromos en el seu àlbum original, així com també l’inventari realitzat pel propi Jordi Mirabent i Castiel, indicaven l’any 1904 com a datació de la col·lecció. Tanmateix, s’ha considerat que aquesta no pot fer referència a la totalitat de la col·lecció, atès que els fets històrics representats arriben fins l’any 1906 i que determinats exemplars (MHC4551-21 i MHC4551-25) presenten la data de 1911 sobreposada a la imatge. A l’esmentat cartell també hi havia la indicació “Lliurats per EL PATUFET”.

Lloc de procedència

Barcelona