Número de registre:

MHC29

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

garlopa

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XIX segle XX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 64x18x7 cm.
Material / Tècnica
fusta / metall (fulla i contrafulla)
Inscripcions
Lloc de procedència

Vilassar de Mar