Rebut de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat censurat per estar imprès en català.

Rebut de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat censurat per estar imprès en català.
Rebut d'electricitat segellat amb tinta vermella amb el text següent: "Anulado este impreso por no estar redactado en idioma oficial, se utiliza el dorso por razones de falta de material, con carácter transitorio. Arriba España!". Tot el text original imprès del rebut escrit en català està guixat amb una ratlla vermella.

Número de registre:

MHC275

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

rebut

Títol/Nom pròpi:

Rebut de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat censurat per estar imprès en català.

Data:

1940

Tema:

Dimensions
Dimensions: 10,1 x 25,5 cm
Material / Tècnica
paper / imprés
Inscripcions
Inscripció: Timbrat sobre el rebut: Anulado por no estar redactado en idioma oficial, se utiliza el dorso por razones de falta de material, con carácter transitorio. (*) RIBA ESPAÑA! ((*)Fragment tallat de la paraula "Arriba")
Procedència

Rebut de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat censurat per estar imprès en català, reaprofitat al revers, en castellà per manca de paper segons consta en el mateix imprés.

Lloc de procedència

Catalunya

Rebut d'electricitat segellat amb tinta vermella amb el text següent: "Anulado este impreso por no estar redactado en idioma oficial, se utiliza el dorso por razones de falta de material, con carácter transitorio. Arriba España!". Tot el text original imprès del rebut escrit en català està guixat amb una ratlla vermella.