Número de registre:

MHC26

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

aixa

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XIX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 80x27x12 cm.
Material / Tècnica
fusta (mànec) / metall (aixa)
Inscripcions
Lloc de procedència

Vilassar de Mar