Número de registre:

MHC22

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

compàs de gruixos

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XIX segle XX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 30 x 15 x 3 cm.
Material / Tècnica
metall
Inscripcions
Lloc de procedència

Vilassar de Mar