Número de registre:

MHC194

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

pes de balança

Títol/Nom pròpi:

Data:

vers 1930-1940

Dimensions
Dimensions: (h) 45 x 7,5 x 6 cm
Material / Tècnica
fusta / metall
Inscripcions
Inscripció: MHC194