Recomanacions per la visita - Mesures de seguretat i higiene

El dia de la visita

Per al bon funcionament de l'activitat es recomana arribar al Museu amb prou temps per organitzar el grup i guardar les vostres pertinences. Si per un imprevist el grup s'endarrerís, cal comunicar-ho al Museu, al telèfon de concertació de visites: 93 225 42 44. Per al bon manteniment de la graella horària, el temps de visita s’adaptarà en relació amb el vostre retard.

Recordeu que el grup s’ha de mantenir junt durant tot el recorregut i ha d’anar acompanyat per la persona responsable. Les activitats estan organitzades per a grups de 25 alumnes. Cada grup ha d’anar acompanyat d’un responsable. Si el grup és superior a 20 alumnes, s'ha d'acompanyar de dos responsables.

Mesures de seguretat i higiene per a la visita de grups

  • El nombre màxim de participants de les visites  serà el resultat d’acomplir les condicions de distància interpersonal i la resta de condicions que estableixen els punts 2.4 i 2.5 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, de la Generalitat de Catalunya i el pla de la represa del sector de museus del PROCICAT. El nombre d’alumnes admesos en la visita a l’exposició permanent serà, en aquest moment, el grup classe.
  • Les activitats seran sempre amb reserva prèvia per tal de reduir al màxim els temps d’espera.
  • Hi ha gel hidroalcohòlic  a la vostra disposició a l’entrada del museu i en els diferents espais que trobareu degudament senyalitzats. 
  • Caldrà seguir el recorregut que marquin els educadors o bé el circuit recomanat per la visita lliure.

 

Més informació sobre les mesures de seguretat i higiene adoptades al museu: https://www.mhcat.cat/la_visita/planol_audioguia_covid19/covid_192