Activitats educatives

El Consell dels Savis

El Consell dels Savis

El Consell dels Savis és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un grup de persones voluntàries del museu. Les persones que en formen part comprenen edats que van des dels seixanta-nou fins als noranta-dos anys d’edat, i expliquen directament les seves vivències als alumnes, ja sigui al Museu o al vostre centre educatiu.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Els membres de més edat del Consell dels Savis tenen records dels períodes històrics de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil i la immediata postguerra. Altres períodes històrics tractats són la llarga dictadura franquista, la transició i la democràcia actual, entrant sovint el temes de vida quotidiana: com era la seva escola, els jocs, a quina edat comencen a treballar, com van formar una família... El Consell dels savis s’adapta a les necessitats dels docents i de l’alumnat.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Abans de dur a terme l’activitat, cal fer un treball previ al centre per preparar la visita, vinculant els temes de la sessió amb el que coneixen els alumnes. Les preguntes que els alumnes vulguin adreçar als membres del Consell, s'han d'enviar, per correu electrònic, a fcardona@gencat.cat.

El dia de la visita al Museu es fa la sessió amb tots els Savis. Cadascun d'ells fa una presentació i responen a les preguntes del seu àmbit. Durant la sessió, l’alumnat pot fer altres preguntes que no s’hagin plantejat abans. Al final de la sessió, l’alumnat i els Savis es reparteixen en petits grups amb l'objectiu de fomentar el coneixement entre ells i establir lligams de comunicació.

Què aprendrem?

És una activitat d’intercanvi intergeneracional en la qual els alumnes i docents aprenen i els membres del Consell dels Savis ensenyen. Es traspassen, mútuament, experiències de vida, de memòria, d’història, de passat i de present. Els alumnes aprenen a valorar i respectar a les persones grans de la nostra societat, de manera que ells poden preguntar a les persones grans del seu entorn més proper i familiar.

Competències bàsiques:

  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat on vivim.
  • Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
  • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
  • Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.

Informació pràctica 

Nivells recomanats: Cicle superior d'educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per sessió: 25- 50 alumnes

Lloc de les sessions: Museu d'Història de Catalunya i al mateix centre escolar

Preu de l’activitat: Gratuït

Informació i reserves: Tel. 93 225 47 00 | mhc.serveiseducatius@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: