Temps de castells

Quan imaginem l’edat mitjana pensem en un temps de castells, princeses, dracs i éssers imaginaris..., però realment tots ells van ser protagonistes de la història medieval de Catalunya?

A les sales del Museu descobrim qui eren i com vivien els habitants del nostre territori en aquesta etapa tan llarga. A més, els nens i les nenes es converteixen, per uns instants, en personatges medievals!

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió de l'evolució de Catalunya al llarg de vuit segles d'història, tot centrant-nos en els aspectes socials i la vida quotidiana. Els temes principals de treball són el món andalusí Al-Àndalus, els orígens de Catalunya –els comtats catalans-, la societat medieval, el paper de l’església a l’ alta edat mitjana i el creixement de les ciutats a la baixa edat mitjana.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cada un dels àmbits de treball. Acompanyat d’un maletí de materials didàctics, l’educador proporciona les claus necessàries perquè els alumnes adquireixin els coneixements. Al llarg del recorregut es proposen diverses accions al grup classe. Algunes d’elles es realitzen de manera conjunta (representacions teatrals), però en d’altres es demana la col·laboració de voluntaris (escenificacions de la llegenda de les quatre barres i d’un pacte de vassallatge). Aquestes accions tenen la voluntat de fer pensar als alumnes, de donar-los claus interpretatives i d’ajudar-los a transportar-se a l’època medieval per comprendre millor com era la vida en aquell temps.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a identificar la formació de la nació catalana a l’alta edat mitjana a partir de la Marca Hispànica; identificar els trets principals de la vida quotidiana a l’interior d’un castell, d’un monestir i d’un mas altmedieval; comprendre els trets definitoris del feudalisme com a sistema d’organització social, polític i econòmic: la societat estamental; analitzar el creixement de les ciutats i l’organització dels artesans.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, identificar causes i conseqüències i elaborar una conclusió pertinent.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Cicle superior d’educació primària

Durada: 2 h

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 97 €

Inscripció i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: