Activitats educatives

El tresor d’en Serrallonga

El tresor d’en Serrallonga

Aquesta activitat és un recorregut guiat per les sales de museu per treballar el període corresponent a la història moderna. L’objectiu final de l’activitat és contextualitzar en el temps i en l’espai l’evolució de Catalunya durant l’edat moderna.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió de l’evolució de Catalunya al llarg de l’edat moderna tot centrant-se, principalment, en aspectes socials i de vida quotidiana. Les principals àrees de treball són: la vida al camp, les institucions polítiques, la societat estamental, les relacions amb la monarquia hispànica, la Guerra de Successió, l’abolició de l’estat català i els canvis que ens portaran a l’època contemporània.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat, es fonamenta en senzilles explicacions en cada un dels àmbits de treball. L’educador del museu va acompanyat de materials didàctics que tenen com a principal finalitat la creació de personatges dins el grup classe. D’aquesta manera, amb l’ajuda de fonts iconogràfiques i de dibuixos didàctics, els alumnes es convertiran en un monarca, un virrei, uns pagesos, un noble, etc... que aniran descobrint com era la vida en l’època moderna. Adoptant diferents rols, els alumnes poden comprendre millor quines eren les relacions que s’establien en l’època, quin va ser el paper de cada un dels estaments en els períodes polítics clau.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprendran a identificar les transformacions polítiques, socials i econòmiques d’època moderna, a analitzar la societat, a analitzar les causes i conseqüències de la Guerra de Successió i a utilitzar la empatia històrica com a eina d’aprenentatge.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, identificar causes i conseqüències i elaborar una conclusió pertinent.
  • Situar i representar objectes, llocs i la pròpia posició en plànols i mapes; orientar-se dins les sales del museu.
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Informació pràctica 

Nivell recomanats: Cicle superior d’educació primària.

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l'activitat: 81 €

Inscripció i reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat | 93 225 42 44

Podeu combinar aquesta activitat amb la visita gratuïta a la Casa de la Barceloneta 1761. Informació i reserves: casabarceloneta1761@gmail.com

Descarrega't el guió del professor: