Educació primària

Per l’ensenyament entre els 6 i els 12 anys, el Museu vol donar a conèixer les diferents formes de vida que han predominat en cada període històric. Els itineraris dinamitzats fomenten l’interès per la història a través de la participació dels alumnes en les activitats i la identificació empàtica amb les persones que varen viure els diferents moments. Amb els itineraris lúdics, tindreu l’oportunitat de conèixer un aspecte molt concret de la història i de construir ponts entre el present i el passat.