Activitats educatives

Tocaràs el passat!

Tocaràs el passat!

Aquesta activitat és un recorregut guiat per les sales del Museu per veure com han canviat les cases i la forma de vida de les persones al llarg del temps.

Descobrim com eren els objectes i la indumentària dels nostres avantpassats, quin tacte tenien, quina olor feien... per a conèixer la vida quotidiana d’altres temps.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal de tot el Museu visitant les dues plantes dedicades a l’exposició permanent. Els principals temes de treball són:

 • La prehistòria
 • Les cases de l'edat del bronze
 • El món antic i les domus romanes
 • El món medieval i les cabanes, els castells i les cases d’artesans
 • L’edat moderna i les masies
 • El segle XX i l’evolució de les cuines
 • El segle XXI i els últims canvis en la vida quotidiana.

A més a més, treballem:

 • Nocions temporals: passat i present, abans i després, molt abans i molt després.
 • L’evolució de les eines, estris, material i productes al llarg de la història.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels àmbits de treball. Acompanyat d’un carro ple d’objectes i indumentària, l’educador proporciona el material i les claus necessàries per tal que els alumnes vagin adquirint els coneixements. D’aquesta manera, a cadascuna de les parades s’entreguen vestits i objectes de vida quotidiana. El que pretenem és que els alumnes toquin i observin com eren els elements del passat i empatitzin amb les diferents formes de vida al llarg de la història.

Per tal d’optimitzar i garantir l’assimilació dels objectius que fan referència a les habilitats d’autonomia personal i social, es recomana que, prèviament a la realització de l’activitat al Museu, es treballin a l’aula les següents nocions:

 • El concepte de museu
 • La ubicació del museu i el desplaçament
 • Familiaritzar-se amb l’auca de comportaments que el Museu ha preparat

També es recomana treballar, prèviament a l'aula, les següents nocions:

 • Les diferents unitats de mesura temporal (l’abans i el després, el passat i el present)
 • Els aspectes relacionats amb els espais on es desenvolupa la vida quotidiana (l’habitatge, espais laborals...)
 • La identificació i denominació d’eines, estris, materials que utilitzem en l’actualitat en la nostre vida diària.
 • El concepte d’història

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprenen a:

 • Analitzar les diverses tipologies d'habitatge i les maneres de viure corresponents, segons l'adscripció social.
 • Observar els elements de canvi o continuïtat que es donen en els habitatges, les innovacions tecnològiques i les formes de vida.
 • Observar les característiques dels objectes i la indumentària del passat
 • Valorar el diàleg
 • Acceptar les normes que regulen el treball en grup
 • Mantenir una actitud de respecte envers als altres visitants del Museu

Competències bàsiques

 • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones que visiten el museu.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: públic amb necessitats educatives especials

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Material necessari: Aquest recorregut no té cap material específic per a treballar dins el Museu. L’educador proporciona tot allò necessari per a la correcta execució de l’activitat. Es proporciona a l’escola un quadern didàctic en format digital per a treballar-lo abans o després de la visita però no es realitza durant el recorregut pel Museu.

Us recomanem que si sou una Escola d’Educació Especial comuniqueu les característiques del vostre grup en el moment de fer la reserva per tal d’adaptar el millor possible la visita a les vostres necessitats.