Educació Especial

El Museu d’Història de Catalunya ofereix visites adaptades per a aquells alumnes amb característiques i necessitats pròpies, cadascuna de les quals respon a uns objectius i una metodologia diferents. Les activitats s’adapten a les característiques de cadascun dels grups. Podeu posar-vos en contacte amb el servei educatiu del museu per qualsevol petició o dubte que tingueu.