Les arrels
L'oest llunyà
La prehistòria

Les actuals terres catalanes coneixen la presència humana des de temps molt recultats. El territori és una zona de trànsit obligada entre la Península Ibèrica i centre Europa, fet que afavoreix la presència de les més diverses cultures.

Els jaciments del Paleolític Inferior són nombrosos i entre ells destaquen els de l'Aragó i els situats a l'entorn de les terrasses del Ter. El Paleolític Mitjà i Superior també estan àmpliament documentats, així com l'epipaleolític, el darrer gran període de les societats caçadores-recolectores.La revolució neolítica arriba a les terres catalanes a partir del VIè mil·leni abans de la nostra era.

A poc a poc, les activitats ramaderes i agrícoles transformen el territori. L'Edat del Bronze és el darrer període prehistòric registrat a Catalunya. A partir del segle VII aC, les cultures del bronze entraran en contacte amb el món colonial. Amb el desenvolupament i eclosió de la cultura ibèrica comencen a Catalunya els períodes pròpiament històrics.