Mesures de gra o de líquids

Des de l’inici de les activitats d’intercanvi, cada poble, cada cultura, ha anat forjant un peculiar sistema de pesar, amidar i mesurar. Aviat, però, sorgiren dos problemes: el caràcter estrictament local de les unitats de mesurament (que dificultava l'intercanvi comercial) i la total arbitrarietat del sistema basat en mesures humanes: el peu, el colze.... Pesos de diferent material i recipients molt particulars feien inviable l'establiment de comparacions efectives i per  això no és estrany que, tot i mantenir-se la validesa local de les mesures, existís una preocupació constant per tal de fixar patrons: vares, pesos o recipients que servissin de model o unitat.

En el nostre cas presentem tres recipients de ceràmica que tenen la particularitat de ser mesures estandarditzades de capacitat per algun tipus de líquid o cereal de gra fi. Específicament, en el cas de líquids una d’elles és equivalent a un “porró”, l’altre a un “petricó” i del darrer no coneixem el nom concret de la mesura però és exactament la meitat d’un porró. Són doncs unes mesures de petita capacitat que estarien relacionades amb la venda al detall al mercat que es celebrava els diumenges a la Santa Creu ja des del segle XII i que va tenir una certa importància als segles XIV i XV, atès que aplegava gent de Llançà, Selva de Mar, Pau, Palau i Vilajuïga.

Les mesures de la Santa Creu porten unes marques de grafit. Aquestes senyals s’han interpretat com a senyals de validació. La major part de les mesures eren validades pel mostassaf, magistrat encarregat de vetllat per la qualitat, preu i mesures del mercat per tal de mostrar que no hi havia frau en la capacitat i que les mesures eren correctes a tot el territori de la Corona d’Aragó.

És molt probable que les mesures de Santa Creu no seguissin específicament  cap patró de Barcelona donat que els mercats  de la zona tenien mesures pròpies fixades segons el patró del Mercat de Castelló d’Empúries i que la seva validació fos encarregada al celler o cambrer del monestir de Santes Creus del qual depenia jurisdiccionalment el poblat de la Santa Creu.

Teresa Rodon Borràs. Conservadora del Museu d’Història de Catalunya
Detall del broc d'una de les mesures de gra

Detall del broc d'una de les mesures de gra