Guarniments de cavall medievals

El guarniment dels arnesos de cavall és gairebé tan antic com l’ús de l’animal per part de l’ésser humà, sobretot relacionats amb activitats bèliques. La decoració es col·locava als elements defensius, com ara pitrals i testeres, però també s’aplicava a altres elements, com ara frens, regnes, brides i estreps. Aquesta mena de decoracions pretenien, sobretot, manifestar l’estatus social i la dignitat guerrera del genet.

Els segles medievals coneixen una revifalla en la decoració dels elements de l’arnès del cavall. Això és degut a l’existència d’una societat feudal que considera que el rang i l’estatus social han de ser mostrats sense recances. Hi apareix, també, un important recurs simbòlic: l’heràldica, que és afegida i molt usada com a motiu de les decoracions equines. A més dels motius heràldics, les xapes i els penjants són portadors de tota classe d’emblemes: motius vegetals, geomètrics, personatges, escenes de cacera, bèsties, lletres i imatges religioses. Alguns d’aquests penjants eren amulets i talismans, ja que es creia que aquests objectes protegien de les desgràcies, especialment si havien estat beneïts. Hom creu, fins i tot, que alguns d’ells podien millorar les prestacions i rendiment dels cavalls.

A Catalunya les decoracions metàl·liques de les brides i de la resta de l’arnès es deien xapes. Els materials usats eren l’argent i el coure. Les xapes de coure solien sobredaurar-se i, a vegades, s’esmaltaven amb la tècnica del champlevé, consistent a excavar el metall per poder-hi aplicar l’esmalt. Aquestes xapes rebien el nom d’esmalts. Els esmaltadors de Llemotges eren famosos per aquesta artesania, però hi havia produccions locals destacades.

Però, en el món medieval, l’ús d’aquests elements decoratius no es restringeix a l’àmbit de la guerra,  sinó que també pren força en les cavalcadures de tota mena d’individus sobretot en un seguit d’estrats socials benestants.

Teresa Rodon Borràs. Conservadora del Museu d’Història de Catalunya 
Una de les dotze medalles per guarnir el cavall d'un cavaller, amb forma de rosa

Una de les dotze medalles per guarnir el cavall d'un cavaller, amb forma de rosa