Bena de cambric

Bena de cambric

Número de registre:

MHC7938

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

bena de gasa

Títol/Nom pròpi:

Bena de cambric

Data:

tercer quart segle XX

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 3,5 x 7,3 x 4,5 cm
Material / Tècnica
paper / tinta / cotó
Inscripcions
Inscripció: MHC7938
Lloc de procedència

Barcelona