Insígnia del Requeté

Insígnia del Requeté

Número de registre:

MHC7756

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

insígnia

Títol/Nom pròpi:

Insígnia del Requeté

Data:

1931 - 1949

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 1,8 x 2 cm
Material / Tècnica
metall / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7756