Caixa de metall del conjunt d'instrumental mèdic

Caixa de metall del conjunt d'instrumental mèdic

Número de registre:

MHC7634-1

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

caixa

Títol/Nom pròpi:

Caixa de metall del conjunt d'instrumental mèdic

Data:

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 4,2 x 13 x 4,5 cm
Material / Tècnica
metall
Inscripcions
Inscripció: MHC7634-1
Lloc de procedència

Catalunya