Conjunt d'instrumental mèdic

Conjunt d'instrumental mèdic

Número de registre:

MHC7634

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

Xeringa, conjunt

Títol/Nom pròpi:

Conjunt d'instrumental mèdic

Data:

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 4,2 x 13 x 4,5 cm
Material / Tècnica
vidre / metall / cotó
Inscripcions
Inscripció: MHC7634
Lloc de procedència

Catalunya