Casa de modista.

Casa de modista.

Número de registre:

MHC7557

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

joc i joguina

Títol/Nom pròpi:

Casa de modista.

Data:

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 9,5 x 35 x 23,2 cm
Material / Tècnica
cartolina / imprès / fusta / a torn / cotó / metall
Inscripcions
Inscripció: MHC7557
Inscripció: VESTIDO Manga Detrás Delante (inscrit a la fulla de patrons enganxada a la tapa)
Inscripció: 108 (inscrit en color blau a la part inferior de la caixa)