una pesseta

una pesseta

Anvers: Imprès en color blau fosc. Conté numerador de color vermell. Conté signatures. Segell tampó vermell rodó "Ajuntament de Vilassar de Mar". Revers: Imprès en color blau fosc. Conté numerador de color vermell.

Número de registre:

MHC3763

Categoria General:

Numismàtica

Nom de l'objecte:

paper moneda

Títol/Nom pròpi:

una pesseta

Data:

7 de maig 1937

Autor:

Ajuntament de Vilassar de Mar

Material / Tècnica

paper

Procedència

Vilassar de Mar

El paper moneda català (1936-1939) s’originà degut a les circumstàncies econòmiques adverses que sorgiren durant la Guerra Civil, tant per l’acaparament de plata per part de particulars i del govern republicà, així com per la retirada de la xavalla de coure per usar aquest material en la indústria bèl·lica. Per intentar solucionar aquesta problemàtica, el setembre de 1936 el govern català promogué una iniciativa per començar l’emissió de paper moneda propi, de deu, cinc i dues pessetes i mitja, que no prosperà per l’oposició del govern central, i tampoc resolia el problema del canvi menut. Davant d’això, el govern de la Generalitat, mitjançant la modificació de la Llei Municipal Catalana del 9 d’octubre de 1936, dotà als ajuntaments de la potestat d’emetre moneda fiduciària de petit valor i curs legal obligatori, limitat al terme municipal de procedència. Aquest paper moneda quedà progressivament anul·lat a mesura que els municipis catalans eren ocupats per l’exèrcit franquista.