fíbula anular

fíbula anular

fíbula anular amb agulla i pont conservats. L'agulla, el pont i el peu estàn lligats amb espiral a una anella de forma circular

Número de registre:

MHC7

Categoria General:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

Fíbula

Títol/Nom pròpi:

fíbula anular

Data:

segon quart segle V ante

Autor:

Maluquer de Motes, Joan (director excavació)

Dimensions

3,1 diàmetre x1,1 cm

Material / Tècnica

ferro

inscripció

siglat: 2430

Procedència

Santa Bàrbara

Conjunt / Sistema

Necròpolis de Mianes.