Botó circular amb anella i apèndix lateral

Botó circular amb anella i apèndix lateral

Botó circular, amb bombament central hemisesfèric, una ala ampla quasi horitzontal i un apèndix lateral de forma ovalada, adossar a la part externa de l'ala. Aquest apèndix conserva als costats unes rebaves longitudinals de fosa.A la part interna de la concavitat hi ha una anella de barnilla, prima i poc ressaltada, situada a la intersecció del bombament central i l'ala. Està decorat amb una circumferència de punts fins repussats cap a l'exterior, que ocupa quasi tota la vora externa del botó a excepció de la zona on l'apèndix s'uneix a l'ala. També a la superfície externa de la intersecció de l'ala i el bombament central es veuen abundants estries de poliment, molt fines i curtes. Tota la superfície interna és coberta d'una densa pàtina de color verd fosc. L'exterior és lliure de pàtina. Li manquen petits fragments de la part marginal de l'ala.

Número de registre:

MHC3926

Categoria General:

Arqueologia

Nom de l'objecte:

Botó

Títol/Nom pròpi:

Botó circular amb anella i apèndix lateral

Data:

bronze final

Autor:

Desconegut

Dimensions

longitud total: 7,3 cm (botó i apèndix)

Alçada del botó: 1 cm

Material / Tècnica

bronze

inscripció

siglat: 1

Procedència

Llavorsí

Conjunt / Sistema

Dipòsit de Llavorsí

Any inici

-1199

Any fi

-650