ACCION DE LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO ESTABLECIDA EN BARCELONA

ACCION DE LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO ESTABLECIDA EN BARCELONA

Document imprès amb abundants motius decoratius ferents a la ciutat de Barcelona. A la meitat superior imatge de la Mare de Déu del Carme, àngels i bisbe amb els escuts de Barcelona a la banda dreta. Sota una imatge del port de Barcelona. Envoltant la llegenda una orla amb decoració d'àngels i motius mariners.Es tracta d’un magnífic exemplar d’un dels instruments del comerç barceloní setcentista i que, alhora, per les seves qualitats artístiques, ha esdevingut un dels gravats més representatius del barroc català. En la seva composició, manté la forma clàssica dels antics certificats de valors espanyols. Pre­senta una esplèndida panoràmica del port i la ciutat de Barcelona vista des del mar, emmarcada per una deli­cada estructura arquitectònica coronada, en una mena de dosser, per la imatge de la Mare de Déu de Montserrat –patrona i protectora de la companyia– acompanyada de dues santes bar­celonines –Santa Eulàlia i Santa Maria Cervelló– i de dos sants: un frare franciscà, probable­ment Sant Antoni de Pàdua, i d'un sant bisbe i màrtir que podria tractar-se de Sant Ponç. Als costats dels sants protectors, penjant d'unes garlandes i sostingudes per un putti hi ha, al panell esquerra, les armes de Ferran VI –el monarca que autoritzà l’erecció de la Companyia– i, al de la dreta, les armes del consistori municipal de Barcelona.A la panoràmica ciutadana s’hi observen molts dels edificis més importants, com la torre gòtica de la catedral, el castell de Montjuïc, les drassanes, la muralla de mar, la torre de Sant Joan i la cúpula de l’arsenal a la Ciutadella, els magatzems de la Barceloneta, el moll amb la torre del fanal, etc. Es tracta d'una vista panoràmica molt realista de la ciutat que perfila amb detall com era l’skyline de la Barcelona de meitat segle XVIII, quan Manuel Tramulles la va dibuixar.A continuació es mostra el text amb els termes de l'emissió del certificat de les accions envoltat en forma de cartutx per volutes típicament barroques. Completa la composició, als dos costats del text, una representació al·legòrica de l'activitat de la Companyia. Al panell inferior esquerre, les mercaderies locals que eren objecte d'exportació: un fons de branques d'ametllers, de pàmpols de vinya, de raïms, pipes d'aiguardent i uns putti amb un trident (representació de l'activitat marítima de la companyia); al panell inferior de la dreta, fruits de cacau i de cafè, i unes grans bales de cotó, sobre les quals hi ha escrita la seva procedència –els indrets on la companyia estava habilitada per comerciar: Puerto Rico, Santo Domingo i l'illa Margarita (Veneçuela)–, i també uns putti que aquí aguanten un tronc de fusta noble són, en definitiva, els productes que la companyia importava d'Amèrica. llegenda: "numero 165 ACCION DE LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO ESTABLECIDA EN BARCELONAInteresa:Don Domingo de Duran de Muxioa, vezino de Barcelona en la R. Comp con esta Accion, por doscientos y cinquenta, pesos de a ciento y vente y obho quartos cada uno que ha puesto en su tresoreria y en los respatos de utilidades que se hizieren en el modo y tiempos que se acordaren se entregara al dueño de la Accion o a su apoderado, lo que por ella le corresponda. De este instrumento tomara razon el Contador , le regrendara el Secretario y sellarà con el sello la Real Compañia

Número de registre:

MHC4609

Categoria General:

Numismàtica

Nom de l'objecte:

acció

Títol/Nom pròpi:

ACCION DE LA REAL COMPAÑIA DE COMERCIO ESTABLECIDA EN BARCELONA

Data:

30/5/1756

Autor:

Real Compania de Comercio establecida en Barcelona

Dimensions

30 x 38,5 cm

Material / Tècnica

paper