Catalunya i la Guerra de Successió (prova)
El nou ordre borbònic

El nou ordre borbònic

El Decret de Nova Planta va establir un govern absolut. El nou poder es va estructurar en tres nivells: el capità general, primera autoritat i cap de l’exèrcit; la Reial Audiència, tribunal superior i responsable del govern; i la Superintendència, amb competències fiscals.

El nou règim va mantenir els impostos ordinaris, va confiscar els de la Generalitat i del Consell de Cent i va crear nous impostos indirectes i un de directe, el cadastre; aquest darrer impost va multiplicar per set els serveis aprovats en l’última Cort General. D’altra banda, va suprimir totes les universitats i en va crear una de nova a Cervera. La llengua catalana va ser progressivament prohibida en tots els àmbits públics.