Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)

Aquesta obra ens ofereix un estudi sobre vint víctimes mortals de la violència institucional i parainstitucional durant les darreries del Franquisme, que no fou tan tou com algunes interpretacions esbiaixades intenten presen­tar, i la Transició, que tarnpoc encaixaria en una visió ni idíl·lica ni edulcorada. Els casos tractats responen a diver­ses tipologies: morts per la repressió policial en el decurs de manifestacions, per l'ús i abús de les armes de foc per part dels mateixos policies (l'anomenat «gallet fàcil»), per tortures i maltractaments soferts en dependències de l'Es­tat (comissaries, presons...), o bé per actuacions d'una ex­trema dreta que en aquests anys actuava sota la cobertura i la connivencia proporcionada per elements de l'aparell de l'Estat. Tots els casos tractats són objecte d'una analisi rigorosa i degudament contextualitzats. Els protagonistes del relat foren víctimes d'una violència que va esgarrar les seues vides, en la major part d'ocasions, en plena joventut. Uns fets, sovint obviats per la historiografia i els mitjans de comunicació, que van tenir com a resposta la impuni­tat dels seus perpetradors. De fer, si els protagonistes del relat hagueren pogut desenvolupar el seu periple vital en un país democràticament sòlid, ara, quan aquest llibre veu la llum, estarien gaudint de la seua maduresa o vellesa. Però, malauradament, les seues vides foren truncades

Informació pràctica 

  • Dia: dimecres 18 d'abril
  • Hora: 19h
  • Lloc: auditori 
  • Preu: activitat gratuïta