Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Els objectius principals de la Xarxa de Museus d’Història i monuments de Catalunya (xMHC) són la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunt. Les polítiques comunes incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis; en la documentació i conservació de col·leccions; i en la promoció i utilització de les noves tecnologies de la comunicació. Web: www.xmh.cat