Tresors del coneixement

'Arbor Scientiæ'

Tot treballant els conceptes clau de pensament, història, futur, generació de coneixement, recerca, educació, comunicació, informació, compromís i valors, l’exposició vol contribuir a reafirmar el poder de l’ésser humà com a criatura intel·ligent, pel seu instint crític i esbrinador i per la seva apetència per conèixer.

La mostra vol presentar la Universitat de Barcelona, coorganitzadora de l’exposició, com a paradigma del centre del saber i com a exemple simbòlic del coneixement, destacant per ser una de les poques institucions acadèmiques que custodia i conserva un ric fons patrimonial.

Ramon Llull escriu Arbor Scientiæ (1295-1296) amb la intenció d’explicar un sistema general que permeti arribar a comprendre el conjunt dels continguts del saber universal. I ho fa justament mitjançant la imatge simbòlica de l’arbre.

L’arbre representa totes les ciències del saber –les branques–, i els seus principis universals ‑les arrels–. Pel seu moviment vertical s’equipara al viatge d’ascensió, d’expansió i de fecunditat que l’ésser humà també pot emprendre gràcies a les seves capacitats i que l’ha de dur a la immortalitat: la immortalitat que el coneixement atorga. En conclusió, l’arbre de la ciència és l’arbre del coneixement humà.

L’exposició Tresors del coneixement: Arbor Scientiæ vol contribuir a reafirmar el poder de l’ésser humà com a criatura intel·ligent, pel seu instint crític i esbrinador i per la seva apetència per conèixer.

La mostra és un recorregut teòric a través dels conceptes clau sobre el coneixement humà i també suposa un recorregut patrimonial afitat pels materials seleccionats de les col·leccions de la Universitat de Barcelona que il·lustren simbòlicament el significat de cada concepte.

Peces destacades de l'exposició