Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra

Del 15 de juny al 18 de novembre de 2018

La Gran Guerra va modificar les estructures socials, econòmiques, polítiques i culturals a nivell mundial. La neutralitat oficial de l’Estat espanyol, va donar pas a una fortíssima disputa intel·lectual entre germanòfils i aliadòfils que es va estendre fins el 1918, i que va afectar no només a la intel·lectualitat i figures de la cultura sinó també al conjunt de la vida política. A Catalunya, la simpatia pels aliats va ser aclaparadora, tot i que grups vinculats al carlisme donaven suport  als Imperis Centrals. A nivell intern va afavorir l’eclosió d’una brillant generació d’intel·lectuals, la cristal·lització del catalanisme polític i els intents d’internacionalització de les aspiracions de les reivindicacions polítiques catalanes.

L’exposició pretén presentar l’impacte cultural i polític de la Gran Guerra a Catalunya.

Dates:

Del 15 de juny al 18 de novembre de 2018

Lloc:

Primera planta 

Horari:

De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h)
Diumenge, de 10 a 14.30h

Més informació sobre horaris>

Entrada: 

Tarifa general: 4€

Més informació sobre tarifes especials>