Catalunya, terra cooperativa

Del 22 de novembre de 2018 al 17 de febrer de 2019

L'exposició vol recopilar i fer visible les experiències de la cooperació, unes pràctiques de notable impacte socioeconòmic, territorial i cultural, amb una presència constant i rellevant fins els nostres dies. Si bé aquestes maneres de fer han estat i són idiosincràtiques i consubstancials a la nostra cultura, en general, s'han donat poc a conèixer i la Història en majúscules sempre ha imposat el relat que dictaven les classes dominants. L'organització d'una exposició sobre el tema suposaria, en primer lloc, com a instrument de difusió, una visibilitat i reconeixement patrimonial cap a totes aquestes formes d'agregació; en segon lloc, amb vocació didàctica, ens donaria l'oportunitat de recollir bagatges i aprenentatges per poder comprendre millor el passat i la pròpia història; i potser el més important, en tercer lloc i en clau transformadora, oferiria un marc conceptual idoni i d'eines metodològiques per cristal·litzar formes d'autoorganització en el present i el futur, per assolir a l'actualitat una societat més equitativa i justa. Així doncs, a partir d'un recorregut per l'ahir, l'avui i el demà de les pràctiques cooperatives, l'objectiu transversal de l'exposició és presentar el cooperativisme i l'economia social com a eines útils i vàlides per la generació d'alternatives a la societat actual, superant la visió del cooperativisme com una pràctica obsoleta del passat.

Teixidors a mà, 1916

Lleialtat de Gràcia, 1902