Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya

La Xarxa de Museus d’Història i de Monuments de Catalunya (XMHCat) està formada per entitats d’arreu del territori i té com objectiu la millora en la gestió de les col·leccions i els equipaments relacionats amb la història. Creada a finals del 2010, la XMHCat compta amb 11 museus. La rendibilització dels recursos existents, l’intercanvi d’experiències i la coordinació de polítiques de conservació, difusió i dinamització cultural contribueixen a millorar la qualitat de l’oferta i assolir els objectius de cadascuna de les entitats.