Centre d'Història Contemporània de Catalunya

El Centre d'Història Contemporània de Catalunya va ser creat pel Decret 80/1984, aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 3 de març de 1984. Adscrit des de l'any 1985 al Departament de Cultura de la Generalitat, actualment té la seva seu al Palau de Mar, on comparteix edifici i serveis amb el Museu d'Història de Catalunya.

Objectius i funcions

  • Promoure la recollida de documentació sobre la història contemporània de Catalunya.
  • Fomentar la investigació i promoure les publicacions d'història contemporània de Catalunya.
  • Formar una biblioteca i hemeroteca especialitzada en temes d'història contemporània de Catalunya i, molt especialment, en la història del catalanisme.

Recerca
El CHCC promou i en alguns casos dirigeix estudis i treballs d'investigació, així com la redacció de memòries de persones que evoquin vivències de la guerra civil, la postguerra, la lluita antifranquista i l'exili.

Publicacions
És especialment remarcable el suport que el CHCC dóna a la publicació d'obres sobre història contemporània de Catalunya. El Centre, però, té com a norma no editar directament cap obra, sinó secundar la tasca d'aquells editors que publiquen llibres d'història.

Biblioteca i centre de documentació
En ser traslladat el CHCC al Palau de Mar, la biblioteca es va fusionar amb la del Museu d'Història de Catalunya.

Com a centre especialitzat en història contemporània de Catalunya, la biblioteca està al servei dels historiadors, investigadors, professionals de l'ensenyament, estudiants universitaris i públic en general interessat per la història.

D'altra banda, en el marc del Museu d'Història de Catalunya, el CHCC continua oferint assessorament historiogràfic i bibliogràfic a professionals i institucions per facilitar, més enllà dels estudis específics acadèmics, la recerca sobre aspectes referents a la història de Catalunya a fi de possibilitar-ne la difusió.

La Pàgina Web del CHCC