Paper moneda català del 1936 al 1939: la col·lecció Antoni Turró

El museu presenta una selecció d'una de les millors col·leccions de paper moneda local català, emès entre els anys 1936-1939. Aquesta col·lecció va ser recollida i cedida pel seu propietari, Antoni Turró, a la Generalitat de Catalunya i dipositats al Museu d'Història de Catalunya.

© de la fotografia: ANC - Fons Brangulí

De juny a setembre de 2014

La col·lecció de paper moneda local català (1936-1939), recollida pel senyor Antoni Turró i Martínez és, sens dubte, una de les millors col·leccions de numismàtica d’aquesta tipologia. D’una banda, perquè recull, d’una manera exhaustiva, exemplars de tot el territori català i més àmpliament d’Aragó, Andorra, les illes Balears i València, amb un total de sis mil unitats, i, d’altra banda, perquè Antoni Turró, com a membre fundador de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, va ser un expert en el paper moneda republicà i va elaborar les bases científiques per a la seva catalogació i l’estudi numismàtic.

Aquesta col·lecció, cedida a la Generalitat de Catalunya i custodiada i conservada al Museu d’Història de Catalunya, constitueix, també, un testimoni de la generositat i el patriotisme d’Antoni Turró i la mostra d’un fet històric important de la nostra història recent: l’emissió controlada de moneda fraccionària per part dels ajuntaments de Catalunya durant la Guerra Civil, per tal de fer front a les necessitats financeres del país.

separator
El paper moneda català (1936-1939)

Catalunya ha disposat, en els moments de plena sobirania nacional, del seu propi sistema monetari, els signes del qual han estat les monedes de metall. Cal, però, arribar a l’època moderna i particularment al conflicte de la Guerra Civil (1936-1939) per veure néixer el paper moneda català, del qual la col·lecció Antoni Turró és un exemple magnífic.

L’alteració de les circumstàncies econòmiques, ja des dels primers mesos de la guerra, afectà en gran proporció l’activitat financera de Catalunya i, en particular, provocà una gran escassetat de moneda de metall; d’una banda,per l’atresorament de la plata en mans de particulars i del govern republicà i, de l’altra, per la retirada de la xavalla de coure (metall usat en les indústries de guerra).Aquest fet causà greus dificultats per fer transaccions comercials i, en la vida ordinària, la desaparició de la moneda petita o fraccionària.

Conscients d’aquesta problemàtica, la Generalitat de Catalunya va emprendre, el mes de setembre del 1936, l’emissió de bitllets de deu, cinc i dues pessetes i mitja. Aquesta iniciativa no va prosperar per l’oposició del Govern espanyol, alhora que aquests bitllets tampoc no resolien el canvi menut, ja que els valors nominals eren massa elevats.

Davant d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat, amb la modificació de la Llei municipal catalana de 9 d’octubre de 1936, dotà els ajuntaments de la potestat d’emetre moneda fiduciària de petits valors de curs legal i obligatori, però limitada al terme municipal. Dels 1.075 municipis existents a Catalunya l’any 1937, 720 emeteren paper moneda o bé algun signe monetari local, la qual cosa demostra la importància i la validesa de la mesura per resoldre la difícil situació malgrat l’oposició i la prohibició expressa del Govern de l’Estat, amb seu a València.Finalment, i en la mesura que els municipis catalans eren ocupats per l’exèrcit feixista del general Francisco Franco, el paper moneda local era anul·lat i retirat en el seu valor econòmic.

Paper moneda de capitals de comarca (Almacelles-Borges Blanques)

 
   

Paper moneda de capitals de comarca (Caldes de Montbuí-Sabadell)

 
   

Paper moneda de capitals de comarca (La Seu d'Urgell-Viella)

 
   

Paper moneda d'altres poblacions catalanes

 
   
separator
Cercador de paper moneda

Consulta el paper moneda de la teva població que es va emetre durant la Guerra Civil en aquest cercador online:

Cerca per mapa comarcal

   

Cerca per poblacions

   
separator
Descarrègues imprescindibles (pdf)

‘El Paper Moneda Català’, d’Antoni Turró

Descarregar el PDF

   

‘El Paper Moneda Català. Annexos’, d’Antoni Turró. Informació sobre comarques i vegueries, canvis de nom dels municipis i quadre resum amb el paper moneda de cada comarca

Descarregar el PDF

   
separator
Articles de premsa (pdf)

‘’La falta de moneda divisionaria’’ de La Vanguardia de 14 de maig de 1937

Descarregar el PDF

   

‘’Los billetes de la Generalidad son de curso obligatorio’’ de La Vanguardia del 12 d’agost de 1937

Descarregar el PDF

   

‘’La recogida de vales, bonos, billetes y monedas’’ de La Vanguardia del 9 de gener de 1938

Descarregar el PDF

   

‘’La recogida de bonos, billetes y monedas puestos en circulación por la Corporaciones y Empresas’’ de La Vanguardia del 26 de febrer de 1938

Descarregar el PDF

   
separator
Més informació (pdf)

La Constitució de 1931, on s’especifica la competència en emissió de moneda

Descarregar el PDF

   

DOGC del 7 d’agost de 1936. Prohibició als particulars de l’atresorament de plata i bitllets de banc

Descarregar el PDF

   

DOGC del 4 de setembre de 1936, que prohibeix l’atresorament de monedes i lingots d’or

Descarregar el PDF

   

DOGC del 24 d’octubre de 1936 que prohibeix que qualsevol particular tingui a casa seva més de 2,000 pessetes en bitllets

Descarregar el PDF

   

DOGC d’11 de desembre de 1936, on la Generalitat es disposa a fer circular bitllets propis, en valor de 20,000,000 pessetes

Descarregar el PDF

   

DOGC del 27 de juny de 1937. Edicte on l’ajuntament de Corbera de la Terra Alta (Corbera d’Ebre) rendeix comptes al Butlletí de la Generalitat sobre l’emissió de les seves monedes i bitllets com marcava la llei, i essent un dels pocs municipis que ho va fer

Descarregar el PDF

   

Gaceta de la República de 8 de gener de 1938 on es fa referència a que la moneda és competència única de l’estat espanyol i anul·la la validesa de qualsevol altre bitllet

Descarregar el PDF

   

Gaceta de la República de 7 de febrer de 1938 on s’amplia el termini de la retirada de bitllets i monedes no emesos pel Banc d’Espanya

Descarregar el PDF

   

Gaceta de la República de 25 de febrer de 1938, on es confirma les ordres encaminades en referència als decrets anteriors

Descarregar el PDF

   

DOGC del 25 de febrer de 1938, on es disposa la retirada dels bitllets de la Generalitat

Descarregar el PDF

   

Expedient dels conflictes de competències sobre moneda i divisa entre la Generalitat de Catalunya i la República. Abril de 1938. Arxiu Nacional de Catalunya – Fons Generalitat de Catalunya (Segona República)

Descarregar el PDF

   

Crònica diària de les activitats del president Companys en relació els comptes bancaris, els metalls preciosos i la circulació de moneda. 13 d’agost de 1936. Arxiu Nacional de Catalunya – Fons Generalitat de Catalunya (Segona República)

Descarregar el PDF