Guarniments de cavalls medievals

Del 21 de juny al 30 d'octubre de 2016

El Museu d’Història de Catalunya ha incorporat a les seves col·leccions un conjunt de 10 medalles i 2 aplics de guarniments de cavall medievals datades entre els segles XIII i XV.

La pràctica del guarniment del cavall és una tradició tan antiga com l’ús dels equins, però té un moment àlgid a l’antiguitat i a l’època medieval.

A Catalunya aquests elements decoratius es deien xapes, realitzades generalment amb metall: coure, plata i solien sobredaurar-se o esmaltar-se. Els motius decoratius que presenten fan evident la seva funció com a ostentació de l’estatus social o pertinença a família, llinatge o devoció.

Galeria d'imatges