Les bugaderes: eines i ofici

El Museu d’Història de Catalunya presenta un conjunt d’objectes propis de l’ofici de bugadera, procedents de la població de Perafita (Osona), que han estat cedits pels seus propietaris, Ramona Vila Vall (Can Xelí), i Josep Castellà Suriñach.

El conjunt contribueix a donar rellevància a aquesta tasca i a valorar-la com a patrimoni etnològic i històric, i dona visibilitat a totes les dones que, al llarg de la història, han dut a terme la dura tasca de rentar la roba. Una feina social, necessària per a la vida però sovint poc valorada, que totes les dones han realitzat, algunes només en el si de la família i d’altres com a feina remunerada per a altres persones.

Explora els àmbits del «Museu Presenta»

Rius, rieres i basses, els primers espais de neteja

Els safareig, un espai de treball i socialització per a les dones

La feina de bugadera

Dóna un cop d'ull als objectes del museu que trobaràs a l'espai «Museu Presenta»