El Museu Presenta

El Museu Presenta

El Museu Presenta

Amb l’objectiu de donar a conèixer la col·lecció del Museu, al llarg de l’any presentem i exhibim peces especialment destacades del nostre fons documental. Tot sovint, es tracta d’objectes que han estat prèviament sotmesos a processos de restauració o bé que tenen un significat històric especial.

Volem posar a l’abast de tothom la informació sobre quan i com aquestes peces han entrat a formar part del fons i aprofundir, al mateix temps, en els aspectes històrics, artístics i culturals, a fi de millorar el coneixement del patrimoni que conserva la nostra entitat.

Les obres s’exposen a l’entrada de la segona planta, i es pot accedir a la informació relacionada mitjançant un codi QR o bé consultant aquest lloc web.