Les annales Nationalités, Butlletí nº 4

Les annales Nationalités, Butlletí nº 4

Butlletí de 25,3 x 16,6 cm, imprès en paper en blanc i negre, amb la portada i contraportada
impresa en paper gruixut de color beix pàl·lid

Número de registre:

MHC7716

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

Butlletí

Títol/Nom pròpi:

Les annales Nationalités, Butlletí nº 4

Data:

1915

Autor:

Union des Nationalités, entitat productora
Pélissier, Jean, autor
Gabrys, Juozas, autor
Maseras, Alfons, autor

Dimensions

25,3 x 16,6 cm

Material / Tècnica

paper, imprès; tinta

inscripció

4º Année Nº4 1915 LES ANNALES DES NATIONALITÉS BULLETIN de l'Union des Nationalités SOMMAIRE La Question des Détroits et les Nationalités du Sud-Est Européen par N. DASCOVICI Un appel des Macédoniens Les sympathies Catalanes pour la France et ses Allies: Lettre ouverte à M. Aulard, par A. Maseras Lettre de Romain Rollan Manifeste des Amics de l’Unité morale de l’Europe Un Manifeste étrange, par A. Aulard Lettre ouverte a Romain Rolland Manifeste des Intellectuels Catalans Manifeste du “Casal Catalanista” Échos. Bulgarie. – Irlande. – Lithuanie. – Pays Lettons PRIZ DE L’ABONNEMENT : FRANCE, 12 Francs; ÉTRANGER, 15 Francs. Le numéro: 0 fr. 75 Directeurs: J. GABRYS et JEAN PÉLISSIER Rédaction et Administration : 41, Boulevard des Batignolles, 41 PARIS, inscripció de la portada [inscrició de la portada]

siglat: MHC7616 [inscrit a la part superior de la portadella]

Procedència

París

Butlletí de 28 pàgines amb enquadernació grapada, titulat “Les Annales des Nationalités”. Dirigida  pel francès Jean Pélissier i  el lituà Juozas  Gabrys. Les Annales des Nationalités era la publicació oficial de l’Union des Nationalités, una organització internacional nascuda a Paris l’any 1912 que va posar sobre el tauler internacional la qüestió dels moviments nacionalistes a Europa, principalment durant la Primera Guerra Mundial. L’organització va desaparèixer l’any 1919, després d’esdevenir irrellevant durant les negociacions dels tractats de pau després de la Gran Guerra.

En aquest butlletí, trobem els següents articles:

  • La Question des Détroits et les Nationalités du Sud-Est Européen par N. DASCOVICI
  • Un appel des Macédoniens
  • Les sympathies Catalanes pour la France et ses Allies:
  •  Lettre ouverte à M. Aulard, par A. Maseras
  • Lettre de Romain Rollan
  • Manifeste des Amics de l’Unité morale de l’Europe
  • Un Manifeste étrange, par A. Aulard
  • Lettre ouverte a Romain Rolland
  • Manifeste des Intellectuels Catalans Manifeste du “Casal Catalanista”
  • Échos. Bulgarie. – Irlande. – Lithuanie. – Pays Lettons

A la part del darrere de la portada i podem veure la llista del Comitè de Patronatge de la revista, on s'hi destaca, subratllat en color taronja, les personalitats catalanes que n'hi formen part.