Artistes compromeses amb la República

2020

Exposició orientada a donar a conèixer obres realitzades per dones artistes, durant la Segona República (1931-1939). El seu compromís vers la defensa dels valors republicans a través de les seves obres de temàtica social i política.