Documentació i dossiers educatius

Aquesta sèrie de dossiers educatius són fruit d'exposicions presentades en el Museu d'Història de Catalunya. En ells trobareu informació que us permetrà treballar temes i períodes concrets de la història.